AntiStressProgrammet digitalt och fysiskt - DigiFysASP

Syfte

Syftet med innovations- och forskningsprojektet är att öka tillgängligheten genom att ersätta fysiska besök med digitala. DigiFysASP kommer att erbjudas via 1177 Vårdguiden och digitalt via VGR-appen Mitt Vårdmöte. En rehabilitering med ett fåtal fysiska besök individuellt och i grupp inom primärvård.

Beskrivning

AntiStressProgrammet (ASP) är en 10-veckors integrativ rehabilitering som riktar sig till personer som söker vård för stressrelaterade besvär som mild/måttlig ångest eller depression, utmattning, kognitiva problem, sömnproblem eller smärta. Kliniska studier visar att deltagarna i AntiStressProgrammet får tillgång till verktyg och tekniker som underlättar vägen tillbaka till hälsa, välbefinnande och arbete. Framgångsfaktorer ansågs vara mixen av att kombinera komplementärmedicinska metoder, Interpersonella terapisamtal och skolmedicin integrerat. En så kallad integrativ rehabilitering.

DigiFysASP - ett digifysiskt AntiStressProgram ... | FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org)

FoU-rapport 2018:1

Lokala FoU-rådet Fyrbodal AntiStressProgram - Integrativ rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa Tina Arvidsdotter, Sven Kylén och Siv Bäck-Pettersson. 

FoU-rapport 2018:1 AntiStressProgram  - Integrativ rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa.pdf