Gränsregional samverkan Sverige/Norge 

Stress och psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem globalt, så även i Sverige och i Norge, vilket innebär ett stort lidande för personerna som drabbas. Behandlingsalternativen är begränsade och varierar beroende på var man bor.

Detta är ett allvarligt läge, att personer med stress och psykisk ohälsa söker vård, men inte får nödvändig hjälp. Samverkansprojektet Hållbar Hälsa vill därför öka kunskapsläget inom vårdverksamheterna.

Detta kräver utbildning av legitimerad vårdpersonal inom området. Genom nytänkande och lärande i en gränsregional samverkan, genomför vårdpersonalen medarbetardrivna innovationsarbeten för att erbjuda en god, lättillgänglig och effektiv behandling, för personer som söker vård för stress och psykisk ohälsa.

Projektet delfinansieras av medel från Interreg Europe under år 2023 - 2026.

Vill du vara med och följa vad som händer i samverkansprojektet? Håll dig gärna uppdaterad här på vår hemsida där vi fortlöpande kommer att berätta vad som pågår inom Hållbar Hälsa 2023—2026.

Logotyp: Interreg Europe

Interreg Europe

Projekt Hållbar Hälsa finansieras av Interreg Europe. Läs mer om programmet på deras hemsida.

Svenska och norska flaggan möts i ett hjärta för att beskriva samverkan