Innovation för akademi och företag

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv är viktig för att få fler värdeskapande innovationer för Västra Götalands invånare.

FoUUI primär och nära vård arbetar för att främja utvecklingen av innovationer inom primärvården och vår strävan är att bidra till utvecklingen av fler innovationer som utgår från verkliga behov i primärvården. ​

Kontakt för samverkan

Har du en idé eller har en produkt/tjänst som är tidigt i innovationsprocessen och vill komma i kontakt med innovationsledare, se kontaktuppgifter till innovationsledare. Har du en produkt eller tjänst som du vill testa eller pröva i klinisk verksamhet kontakta FoU-chef på ditt FoU-centrum (kontaktuppgifter till dessa – i framtiden länk till researchweb).

Samverkansregler för hälso- och sjukvård och industri

Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den aktuella överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2020 och tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.​

Digital testbädd inom primärvården

Närhälsan Färgelanda är en innovationsvårdcentral, där en digital testbädd startades upp 2019 för att testa nya tjänster och arbetssätt inom primär och nära vård. Genom samarbete med högskolan, kommunen och patienterna utvecklar personalen tillsammans med olika företag nya produkter och tjänster för framtiden.