Hej alla chefer i primär och nära vård!

Uppdaterad:
Publicerad:

Välkomna till Innovationsplattformens kunskapsseminarium och workshop om innovation den 14 mars.

Läs mer och anmäl dig här: Välkommen till kunskapsseminarium och workshop om innovation! - Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Sedan ett år tillbaka pågår det ett projekt inom FoUUI primär och nära vård vars syfte är att öka primär och nära vårds förmåga att utifrån era behov ta tillvara chefers och medarbetares goda idéer och skapa nya lösningar som är till nytta för er och era patienter. Till er hjälp finns numera en innovationsledare per FoUUI-centrum. Du hittar kontaktuppgifter till dem på vår hemsida. Innovationsvägledning - FoUUI primär och nära vård (vgregion.se)

Våra erfarenheter inom projektet så här långt är att det finns många goda uppslag bland era medarbetare och chefer men att tiden inte alltid räcker till. Vi hjälper er gärna med råd och stöd och att söka medel och hur ni kan strukturera ert innovationsarbete.

All erfarenhet och forskning visar att chefens roll, inställning och kunskaper är helt avgörande för all utveckling i vården. Ni är viktiga!

Vi rekommenderar Innovationplattformens kunskapsseminarium och workshop om ni vill öka era möjligheter och kunskaper kring området innovation i VGR. Det är ett tillfälle för dig att nätverka med andra chefer kring innovation, att lära dig mer om vilka stödfunktioner som finns och hur du systematiskt kan arbeta med innovation.

Välkomna 14 mars 2023!