Innovationsvägledning

Har du en idé eller ett problem som du vill lösa? Vi på FoUUI primär och nära vård hjälper till och stöttar medarbetare som har ett problem de vill lösa, eller en idé eller ett behov de vill undersöka vidare. Vi stöttar hela vägen med coachning och vägledning inför och under ett projekt. ​

Kontakta oss kring ett behov eller en idé!

Många av oss inom regionområde FoUUI primär och nära vård har lång erfarenhet av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Med denna erfarenhet, vår kunskap om innovationsarbete och vårt stora kontaktnät kan vi vägleda medarbetare i olika delar av innovationsprocessen.

Exempel på områden där vi kan vägleda:

  • Behovsanalys, omvärldsanalys, intressentanalys
  • Identifiering av var i innovationsprocessen projektet befinner sig
  • Stöd i guidning i VGR:s innovationsprocess
  • Kontakter med andra stödfunktioner, tex Koncerninköp, Digitaliseringsstaben med mera
  • Samverkan med andra verksamheter, förvaltningar eller akademi och näringsliv

Ta kontakt med oss via e-post så hjälper vi dig vidare. Beskriv kort i ditt mejl din idé, behov eller problem - och vad du behöver stöttning med, så återkommer vi. Ange gärna verksamhet och din profession. Skicka ditt mejl till din innovationsledare inom ditt område.

Fyrbodal

Annsofi Brattbäck Atzori

Innovationsledare, leg. tandhygienist

Mats Andrén

Projektledare, innovationsledare, leg. logoped

Monica Blakstvedt

Processledare kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, FoU-koordinator​

Göteborg och Södra Bohuslän

Marcus Praetorius Björk

Innovationsledare, fil. dr. psykologi

Skaraborg

Susanne Andersson

Innovationsledare, FoU-strateg, docent, leg. specialistsjuksköterska

Södra Älvsborg

Sofia Sundvall

Innovationsledare, forskningssjuksköterska, leg. sjuksköterska

Tanja Gustafsson

Forsknings- och innovationsledare, med. dr., leg. distriktssjuksköterska​