Allmänmedicinskt och Socialmedicinskt centrum

Utöver våra fyra FoUUI-centrum finns en centrumbildning på Göteborgs universitet där du finner Allmänmedicinskt centrum och Socialmedicinskt centrum.

Allmänmedicinskt centrum

Läs mer om Allmänmedicinskt centrum.

 

Socialmedicinskt centrum

Läs mer om Socialmedicinskt centrum.

 

Besöksadress:

Arvid Wallgrens backe, Hus 7
413 90 Göteborg