Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsprojekt

Pågående projekt

Eleverna på naturbruksprogrammet får flera gånger under sin utbildning prova på sitt framtida yrke genom APL - arbetsplatsförlagt lärande. Men hur ser branschen ut i ett annat land? För att ge våra elever möjligheten att uppleva sitt framtida yrke ur ett internationellt perspektiv driver vi projektet "Do it green" som möjliggör att eleverna gör sin APL i en verksamhet i ett annat europeiskt land.

åkerböna

Behovet av egenproducerat proteinfoder växer allt mer, och för att möta detta behov har vi börjat framställa vårt eget proteinfoder till våra mjölkkor.

solpaneler

För att skapa nya möjligheter till klimatsmarta energilösningar testar vi just nu möjligheten att använda likström från egenproducerad energi. Projektet drivs i samarbete med forskningsinstitutet RISE.

Just nu byggs en ny, unik testanläggning för bioraffinering på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

När naturen själv får bestämma gror en salig blandning av träd, buskar och växter som djur och insekter kan leva i symbios med. Allt detta bildar ett naturligt ekosystem. När vi anlägger åkermark, tar ned träd och börjar bearbeta jorden påverkar vi de naturliga ekosystemen.

Långa resor är ofta både en tidstjuv och en klimatbov. Därför testar och utvärderar vi nu hur fjärrstyrda robotar kan användas i undervisningen för att både lärare och elever ska kunna vara närvarande trots att man befinner sig på en annan plats.

För att modernisera arbetet i häststallar provas just nu ny teknik som ska kunna avlasta den som arbetar i stallet. I samarbete med RISE – Research Institutes of Sweden testas och utvecklas en stallhjälpreda som ska kunna bära balar, vatten, foder och annat och följa den som arbetar i stallet. På så sätt är förhoppningen att göra arbetssituationen mindre fysiskt belastande och mer ergonomisk.

För att göra ogräsbekämpning mer kostnadseffektiv och skapa mindre påverkan på miljön jobbar vi med ett projekt som använder drönare och datasystem för att styra ogräsbekämpning, så kallad varierad besprutning istället för bredsprutning.

Korta livsmedelskedjor

För att hjälpa konsumenter och producenter att hitta varandra arbetar vi med ett projekt där vi identifierar och bygger platser där de kan finna varandra.

Viltkött är en klassisk svensk delikatess som i många hem kännetecknar hösten. Men vilt är ofta svårt att få tag på om man inte själv äger skogsmark eller känner någon som jagar. Av samma anledning är viltkött sällsynt i offentliga kök. Många är också osäkra på hur man hanterar viltkött. Vilka delar ska användas till vad och hur tillagas det på bästa sätt?

Simgården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon.

Avslutade projekt

växt

För att vi ska kunna arbeta mer hållbart med växtodling behöver fler nya tekniker och metoder göras tillgängliga på marknaden och nå användaren.

Under projektets gång har flera naturbruksskolor styrt resor till Europas olika länder. Det är elever som fått vidga sina vyer och smaka på arbetslivet i ett annat land än Sverige. Grisbondgård i Danmark, sälcenter i Tyskland och botanisk trädgård i Spanien är några av de resor som gett internationell mersmak.

lampa

Det finns många sätt att spara energi på, men hur vet man egentligen vad som ger mest effekt och hur man kan planera sin energianvändning till att bli så smart som möjligt?

ko

Biogas är en av de mer miljövänliga energikällorna vi har idag och en sak vi kan uppgradera till fordonsgas är den gödselgas som bildas av kor.

Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik i form av drönare snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten.

Det är många som väljer ett vegetariskt alternativ på tallriken och då är det viktigt att vi kan erbjuda ett svenskt, lokalproducerat vegetarisk alternativ.

solmacc

Föreställ dig ett lantbruk med ett effektivt kretslopp av näring på gården, optimerade växtföljder och liten jordbearbetning.

När eleverna har undervisats i körteknik för exempelvis traktor och skogsmaskin har de tidigare fått använda verkliga maskiner utomhus.

Senast uppdaterad: 2018-11-27 09:40