Naturbrukskansliet

Naturbrukskansliet ansvarar för beredning av ärenden till styrelsen, administrativ ledning av naturbruksverksamheten och antagning av elever och studenter till naturbruksskolorna och förbereder antagning till Biologiska Högskolan.

Postadress:
Regionens Hus, 541 80 Skövde

Besöksadress: 
Stationsgatan 3, Skövde

Växel: 010 - 455 08 30
E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

Faktureringsadress:
Naturbruksförvaltningen
Fe 983
405 83  Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-04-30 10:02