Om oss

Vi stärker innovationskraften och bygger ny kompetens genom att erbjuda öppna miljöer för utveckling, test och demonstration samt skapa accepterande mötesplatser för kunskapsutbyte. Vårt fokus ligger på en hållbar utveckling av landsbygden, de gröna näringarna och ett ökat samspel mellan land och stad.

Genom vårt arbete vill vi bidra till att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Detta gör vi genom att bidra till en landsbyggd som är robust och sammanhållen, jämlik och öppen samt fossiloberoende och cirkulär. 

Vi erbjuder öppna utvecklings-, test och demonstrationsmiljöer där intressenter inom näringsliv, forskning och utbildning kan mötas i prestigelös samverkan. Vår försöks- och testverksamhet är nära kopplad till verksamheten vid våra skolor och fokuserar på frågor inom lantbruk, djur, livsmedel, energi, skog och pedagogik. Många av våra projekt handlar om att testa och introducera nya tekniker och arbetsmetoder till näringen, till exempel genom vår testmiljö i hur man kan framställa egen biogas. Vi har också projekt som fokuserar på att utveckla våra skolors utbildningar i form av exempelvis simulatorbaserad undervisning, och för att bidra till en grönare framtid i form av nya svenska proteingrödor.

Läs mer om vårt övergripande utvecklingsarbete på länkarna nedan. 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Läs mer om hur vi arbetar med de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030