Utveckling och innovation

Vi erbjuder öppna testmiljöer och kreativa mötesplatser för utveckling och innovation. Här möts forskning, utbildning och näringsliv i olika projekt för att tillsammans bygga tillväxt och utveckling i de gröna näringarna. Hos oss kan du få hjälp att testa ny klimatsmart och innovativ teknik, testodla nya grödor, mingla med likasinnade eller få senaste rön från branschens experter.

Två händer håller i ett transparent klot med solnedgång i bakgrunden

Testmiljöer

Läs mer om våra testmiljöer och vårt arbete med forskning och utveckling

Närbild på flygande drönare med elev i bakgrunden som håller i fjärrkontroll

Projekt

Läs mer om våra pågående och avslutade projekt

Personal på utveckling och innovation

Om oss

Läs mer om vårt uppdrag och våra medarbetare

In English

Learn more about our work with development and innovation in the green industries