En grönskande visningsträdgård

Från idé till verklighet, det är så trädgårdseleverna på Sötåsen har fått arbeta. Deras förslag och prototyper av en visningsträdgård förvandlas denna vår till fysisk form. Färgkoordinerade- och säsongsplanerade rabatter tillsammans med automatiserad bevattning växer nu fram.

För två år sedan startade trädgårdsprogrammet med de första eleverna på naturbruksskolan Sötåsen. Under de två åren har Fredrik Winquist, en av trädgårdslärarna, satsat mycket energi på att integrera teori och praktik med varandra. 
− Istället för att ha klassiska läxförhör med de olika latinska namnen på växterna får eleverna faktiskt arbeta med växterna under tiden vi pratar om all teori de behöver veta om dem, berättar Fredrik Winquist.
− Därefter får de göra en planering där de väver in den teori de har lärt sig.

Kursplanen blir praktisk
Ett exempel på hur teori och praktik vävs ihop är den visningsträdgård som nu tar form på Sötåsen. Alltsammans började med att varje trädgårdselev fick ta fram sitt eget förslag på hur trädgården skulle kunna se ut. Alla dessa förslag har nu slagits ihop till en färdig trädgård som håller på att växa fram. Den är stilistiskt utformad och väl genomtänkt, såväl visuellt som pedagogiskt.
− Jag har helt enkelt tagit kursplanen och förvandlat den till praktiskt lärande, förklarar Fredrik. Eleverna har själva fått budgetera, hittat vilka växter vi ska ha och vilka egenskaper dessa har. Exempelvis har vi en del i visningsträdgården som är en perennrabatt med olika blomtider och en annan med annuella växter. Eleverna har fått kartlägga vilka växter som fungerar i vilket läge i trädgården och sedan lagt upp en planering på hur de ska vara. Nu ska de ut i verkligheten!

Design och färgkoordination
Eleverna har också arbetat mycket med design och färgkoordination. Den färdiga trädgården kommer bli ett resultat av kreativt arbete och en stilfull sammansättning av färger.
− Den genomgående trenden på visningsträdgården kommer vara rosa och lila, där blått sticker ut som en kontrastfärg för att skapa spänning i det visuella, säger Fredrik Winquist.
− Vi har arbetat väldigt mycket med design och form, det kan vi också se i den cirkulära uppbyggnaden av trädgården.

En modern trädgård
Trädgården är inte bara ett pedagogiskt verktyg för eleverna, den kommer också kunna njutas av alla de som väljer att ta en tur till Sötåsen under sommaren. Man väljer också att satsa på modern teknik och utveckling för att eleverna ska vara väl utrustade för arbetsvardagen efter skolan. Ett exempel på det är det helt automatiserade bevattningssystemet som kommer förse trädgården med vatten.
- Vi har satt ut 17 bevattningsfält, alla anpassade efter den enskilda rabattens bevattningsbehov, avslutar Fredrik.