Helhetslyftet

Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. På Angereds gård erbjuder vi en ettårig jobbförberedande kurs med fokus på gröna näringar i samarbete med Angered folkhögskola.

På Angereds gård utförs de praktiska momenten i kursen, som har inriktningen odling, trädgårdsarbete och gröna näringar. Kursen vänder sig till dem som kommit till Sverige från länder utanför EU/EES och står långt från arbetsmarknaden. Kursen erbjuder stöd i språkinlärning i kombination med yrkesinlärning för att på sikt ge den enskilde personen en snabbare och effektivare väg till studier eller arbete.

Projektet är treårigt och sträcker sig till sommaren 2025, finansieras av EU:s Asyl, migrations- och integrationsfond och drivs av Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen tillsammans med 30 partners med verksamhet i 16 kommuner i Västra Götaland och Kungsbacka kommun i Halland. I partnerskapet ingår region, kommuner inklusive vuxenutbildningar, naturbruks- och folkhögskolor, studieförbund och frivilligorganisationer.

Läs mer om projektet på Folkhögskoleförvaltningens hemsida.

Läs mer om den ettåriga kursen och hur du ansöker hos Angered folkhögskola.

Helhetslyftet finansieras av EU:s Asyl, migrations- och integrationsfond

Logotype för Medfinansiering av Europeiska unionen