Grönt ljus för hållbart skogsbruk

Skogen finns till för många ändamål. Förutom att vara en av Sveriges största exportgrenar så är den också ett hem för djur och växtliv, ett viktigt inslag i landskapsbilden och ett ställe dit man går för att träna, promenera eller plocka svamp. För den som ska arbeta med att ta hand om skogen krävs därför ett certifikat som visar att man kan ta hänsyn till allt detta – ett grönt kort i skog.

Sistaårseleverna på Naturbruksskolan Svenljunga har precis tagit studenten och är på väg ut i arbetslivet. Men innan de får ge sig ut i skogen med en skotare eller skördare behöver de visa att de har de kunskaper som krävs. Därför erbjuder skolan eleverna att ta grönt kort och trots att det egentligen inte ingår i utbildningen väljer de allra flesta att göra provet.
– Vi har först fått läsa in all teori, nu är vi ute och får se verkliga exempel på det vi läst om och sedan väntar ett prov innan vi får det gröna kortet, berättar Sophia Andersson, som läser skog med inriktning skogsmaskinförare.

Under en heldag fick eleverna lära känna olika skogsmiljöer på djupet då de guidades runt i Sparresäters skogslandskap av Johan Tropp, yrkeslärare i skog som blivit ackrediterad av Skogsbrukets Yrkesnämnd för att hålla i grönt kort-kursen. Under flera timmars vandring analyserades både löv- och barrskog och alla de faktorer som kan påverka miljön: Vattendrag och sjöar, markens lutning, samspelet mellan olika arter och väder och vind. Tanken är att ge eleverna en förståelse för varför naturen ser ut som den gör. När den förståelsen finns är det också lättare att se vilka åtgärder som behövs.
– Vi arbetar ju i första hand med att ta hand om skogen. Maskiner, verktyg och teknik är bara hjälpmedel för att kunna göra det, berättar Johan.

Att ta hand om skogen handlar inte bara om djur och natur utan även att forma den kulturella miljön. Trots att någon äger skogen så finns det många fler än så som vill vistas där – skogen är ju öppen för alla. Det avtryck man gör när man brukar skog har stor inverkan på både naturens estetiska utseende men också på stigar och tillgänglighet. Johan beskriver det som att medla mellan olika parter:
– Skogsbruk handlar till stor del om hänsyn, vi måste ta tillvara på alla de olika intressen som finns och ta hand om skogen på ett sätt som gynnar alla.