Hästgödsel blir till värme i nytt projekt

horse power

Visste du att hästgödsel kan värma upp ditt hem? Med Fortums koncept HorsePower samlas hästgödsel in och blir till bränsle i kraftvärmeverk. Två hästar bajsar tillräckligt för att värma upp en enfamiljsvilla under ett år.– Det här är absolut framtiden, säger Per Harsem, försäljningschef för HorsePower i Sverige.

Idén kom till av en slump. Per Harsem, försäljningschef på Fortum Horse power, berättar:

Det var frun till minkollega Anssi Paalanen som spontant lyfte frågan för cirka tre år sedan när familjen var i stallet hos sin häst. Anssi kunde inte släppa idén och tog den vidare till vårt interna start-up-program, Accelerator.

Programmet tyckte att idén var så intressant att Anssi fick bidrag för att arbeta vidare och utveckla ett koncept. Sedan den kommersiella lanseringen i Finland för cirka två år sedan har Fortum Horse Power närmare 3 000 hästar som levererar bränsle till fem kraft- och värmeverk i Finland. Anssi är numera vice president för Fortum HorsePower.

60 miljoner ton gödsel
Gödseln hämtas upp på hästgårdarna och nytt torrströ levereras. 
– Det är ett miljövänligt sätt att ta hand om gödsel. Vi tittar redan på att ta det vidare till andra länder i Europa, säger Per Harsem.

I princip kan alla värme- och kraftvärmeverk använda hästgödsel som bränsle och det är sedan sommaren 2017 klassificerat som bränsle inom EU, vilket underlättar företagets diskussioner med värme- och kraftvärmeverken.  
– I Europa finns sex miljoner hästar som tillsammans producerar 60 miljoner ton gödsel. Det blir enormt mycket energi, säger Per Harsem.

Win-win 
I Sverige finns idag ca 360 000 hästar. För den enskilde stallägaren innebär tjänsten en förenkling. De köper stallströ av Fortum, som även levererar det till gården. Sedan hämtas gödseln blandat med stallströet och transporteras till närmaste kraftvärmeverk där det omvandlas till el och värme. Stallägaren hyr en container av Fortum och betalar för transporttjänsten.

– Idag är det på flera orter ett problem med att bli av med hästgödsel. Speciellt i storstadsregionerna där hästtätheten är hög. Kostnaden för att bli av med gödseln i dessa regioner är betungande för många stallägare. På mindre orter i landet tas gödseln oftast hand av bönder som använder gödseln till sina åkrar. Om gödseln får ligga för länge så bildas både metan- och lustgas vilket är skadligt för vår miljö. Att bränna gödseln har visat sig i oberoende tester vara mycket miljövänligt. Med den här tjänsten hjälper vi stallägare att bli av med gödseln och ser till att skapa värme och el av den på ett sätt som skapar förutsättningar för en bättre miljö och lägre kostnader för stallägarna, en win-win situation för båda parter, säger Per Harsem.

Pilotprojekt
I Sverige ligger Fortum HorsePower nu i startgroparna för att starta ett sex månaders pilotprojekt i Hällefors tillsammans med Värmevärden som äger fjärrvärmeverksamheten i Hällefors. Projektet omfattar ca 2,1 GWh och för det krävs det gödsel från mellan 400-500 hästar under en period av cirka sex månader.

– Vi tycker att det är spännande att gå in i ett pilotprojekt som så tydligt tar ett helhetsgrepp på resurs- och klimatfrågan, säger Håkan Andersson, regionchef Värmevärden. Men innan förbränning av materialet behöver Hällefors Värme AB, som ägs av Värmevärden, söka tillstånd hos jordbruksverket för att  förbränna materialet i befintlig anläggning. Om Värmevärden får tillstånd kommer bränslet förbrännas i bolagets biobränslebaserade panncentral i Hällefors och värmen distribueras till fjärrvärmekunderna i samhället.

Fortum har investerad en hel del i omfattande tekniska studier av hur bränslet ska användas för att inte påverka pannorna negativt under förbränningen.

– Idag sitter vi på värdefull kunskap, vi kan kalla det recept på hur man skall använda bränslet för olika typer av anläggningar, berättar Per Harsem.

Vad blir då nästa steg?
– Vi tittar på att utveckla vårt koncept med att även kunna erbjuda insamling av ensilageplast, plast från stallströ, hästskor och så vidare i Finland för närvarande. Allt för att underlätta vardagen för stallägaren och se till att hen kan lägga mer tid på hästarna. Vi tittar även på hur det framtida stallet kan se ut – hur vi, tillsammans med olika partners, kan hjälpa till att energieffektivisera stallanläggningar för att sänka energikostnaderna, avslutar Per Harsem.