En närmre resa för den lilla livsmedelsproducenten

Sötåsen frilandsodling

En liten, lokal livsmedelsproducent har ofta svårt att mäta sig med de stora leverantörerna när det kommer till offentliga upphandlingar. Därför drivs EU-projektet REFRAME – Towards a Regional Food Frame. Syftet med projektet är att hitta nya sätt för producenter och konsumenter att mötas och matcha varandra i utbud och efterfrågan. Tidigare har det gjorts genom att arrangera nätverksträffar, starta upp REKO-ringar och skapa nya mötesplatser för producenter och konsumenter. Under hösten 2017 togs projektet till en ny nivå – att demonstrera hur en regional livsmedelskedja kan se ut.

Demonstrationen görs mellan två delar av Västra Götalandsregionen – Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda och Skaraborgs sjukhus i Skövde. Sötåsens elever odlar och skördar varje år flera ton med grönsaker och potatis – och i sjukhusets matsal konsumeras ännu mer. Under hösten levererades därför den ekologiska potatisen från skolan, via en närliggande gård där den tvättades och packades, och sedan vidare till sjukhusköket.  

Syftet med demonstrationen är inte bara att leverera närodlad, ekologiskt mat till sjukhuset, trots att det är en trevlig bieffekt. Tanken är att under resans gång identifiera hur man som en liten producent kan arbeta för att nå konsumenterna.

- Syftet är att visa ett exempel på hur man som en liten producent kan lyckas. Vi gör det för att lära oss hur det fungerar och vad man behöver tänka på. Om vi testar en gång kan vi göra alla de misstag som kan dyka upp då och göra det lättare för någon annan att göra samma sak igen, berättar Camilla Freitag, projektledare för Projektet REFRAME vid Naturbruksförvaltningen.

Smarta specialiseringar
En upphandling sker när den offentliga verksamheten behöver fylla ett behov eller köpa in en vara. Då skrivs en kravspecifikation och därefter får företagare ansöka om att vara den som levererar behovet eller varan. Ofta kan detta gynna stora kooperativ som kan erbjuda många varor till ett förmånligt pris, men då kommer de närliggande producenterna i kläm. Därför behöver de kunna erbjuda något som de större producenterna inte har för att ha en chans på marknaden.

Det handlar i grund och botten därför om att skapa en matchning mellan utbud och efterfrågan; vad vill den stora konsumenten ha, och hur kan en liten producent möta det kravet. Inom projektet REFRAME kallas matchningen för ”Smart specialization strategies”, egenskaper som gör att man särskiljer sig från andra och då kan vinna en upphandling eller nå privata konsumenter trots att en annan aktör erbjuder ett bättre pris. Det handlar om att erbjuda unika produkter – exempelvis göra yoghurt på egenproducerad mjölk eller efterbehandla produkter på ett sätt som ingen gör ännu.  På så sätt kan man fylla marknadens luckor.

 

Självklarhet i framtiden
Camilla Freitag ser att handel med närproducerade varor är en självklarhet i framtiden, både för den enskilda konsumenten och den stora offentliga upphandlingsavdelningen. Ett tätare samspel mellan staden där konsumenten finns, och land där producenten i det här fallet finns, är någonting vi kommer se allt mer av i framtiden.
− Vi behöver ta vara på jordens resurser, och att handla närproducerat gynnar såväl jorden som företagaren, avslutar Camilla.