Livsmedel som göder varandra

tomat

Ett slutet kretslopp där fisk göder tomater och tomater göder fisk och inga bekämpningsmedel behövs – det håller just nu på att startas upp på Peckas naturodlingar i Härnösand. Metoden har testats i 20 år i mindre skala och nu är man redo för storskalig produktion.

Slutet kretslopp
Vatten från fiskodlingen pumpas in i växthusen för att användas som gödning till växterna som växer i grusbäddar. Vattnet leds sedan tillbaka till fiskarna. Det skapar ett slutet kretslopp – fisk och grönsaker ger varandra näring och det enda som behöver tillföras är mat till fiskarna samt solljus eller artificiellt ljus. Vattnet sipprar hela tiden långsamt genom systemet och låter två helt olika typer av livsmedel göda varandra. En gång om året byter man ut vattnet men i övrigt är kretsloppet självrengörande. Odlingstekniken håller vattnet så rent att inga bekämpningsmedel behöver användas.

-        Varken fisken eller tomatplantorna har drabbats av sjukdomar på 20 år. Allt fler konsumenter efterfrågar sund giftfri mat som är närodlad, säger Hugo Wikström, VD för Peckas naturodlingar AB.

Världsunik anläggning
Under sommaren har en världsunik anläggning på 4000 kvadratmeter byggts upp och i mellandagarna väntas den första skörden av tomater nå handeln. Anläggningen ska kunna producera 20 ton fisk och 200 ton tomater årligen och inte påverkas av väder och vind. Att tomaterna odlas på ett resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt sätt uppskattas av konsumenterna.

anläggning

-        Vår primära målgrupp är den medvetna konsumenten som vill att tomater ska smaka tomater – även mitt i vintern, berättar Hugo Wikström.

Mål att växa
Inom några år hoppas man på att kunna odla och ha anläggningar på flera platser i Sverige för att täcka efterfrågan i hela landet och kunna leverera till kunden med minsta möjliga transporter och ledtider.

-        Vårt mål är att inom några år täcka hela Sverige, fördelat på tre till fyra platser och ha växthus på totalt 100 000 kvadratmeter. Vi har utvecklat konceptet under 20 år med tester och optimeringar. Under dessa år har vi hunnit med att prova det mesta – flera olika grönsaker och fiskarter. Metoden för en effektiv kretsloppslösning har vi, avslutar en förhoppningsfull Hugo Wikström.