Ett samarbete för biologisk mångfald

På NU-sjukvården i Trollhättan kommer man i vår kunna njuta av mer fågelsång och en ökad biologisk mångfald för både patienter och personal, tack vare ett innovativt samarbete mellan sjukhuset och elever från Naturbruksskolan Svenljunga.

Under hösten har eleverna fått i uppdrag att tillverka fågelholkar som en del i programkursen Naturbruk där de får lära sig hantera handredskap. Holkarna har satts upp på Hälsans stig vid sjukhuset i Trollhättan där de kommer att bidra till ett rikare djurliv med fler fåglar och en plats att komma till för att främja hälsa och välmående.

 

 • Tre elever bygger tillsammans med trämaterial och olika verktyg
  1 av 3

  Fotograf Björn Schönning

 • Fågelholk på trädstam
  2 av 3

  Fotograf Rebecka Hedén Galle

 • Skogsmiljö med stig och synlig fågelholk på trädstam
  3 av 3

  Fotograf Rebecka Hedén Galle

 • Tre elever bygger tillsammans med trämaterial och olika verktyg
 • Fågelholk på trädstam
 • Skogsmiljö med stig och synlig fågelholk på trädstam