Skolträdgårdar ska stimulera barns intresse för odling

Barn och ungdomar ska tidigt ges en chans att upptäcka glädjen i att odla och förstå vinsterna med hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Projektet startades upp under våren 2017 och sker i samverkan mellan kommunala grundskolor och Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.
– Tanken är att skolträdgården ska vara en plats för lärande, skapande och glädje – samt öka skolungdomars intresse och förståelse för självförsörjning och lokal produktion av livsmedel, berättar Paula Bäckman, verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen. 

Fyra grundskolor involverade
I dagsläget är fyra skolor i Västra Götalandsregionen involverade i projektet: Varnhems förskola och skola, Tärnanskolan i Vänersborg, Sylteskolan i Trollhättan och nyligen tillkomna Valboskolan i Färgelanda. På skolorna har och kommer odlingar att anläggas av personal, barn och elever och som stöd i arbetet finns trädgårdsmästare anställda av Naturbruksförvaltningen. Under projektets gång får lärarna även stöd i form av kunskap och inspiration från Botaniska trädgården. 
Den 26 april gjorde Sylteskolan ett studiebesök till naturbruksskolan Sötåsen där eleverna fick se djur, traktorer, internat och testa skolans simulatorer. Även personalen i Varnhem var intresserade av att göra studiebesök, vilket planeras att genomföras våren 2018.

Det prunkar i trädgårdarna
Under sommaren har odlingarna tagit form. I Varnhem är skolträdgården ett samarbetsprojekt mellan förskolan och skolan. Odlingen har skett i pallkragar, där olika årsgrupper har gjort och ansvarat för olika saker som förodling, sådd och plantering. Man har satt potatis, planerat örter, sått ärtor, grönkål, solrosor och tomater. 
På Tärnanskolan i Vänersborg valde de att bygga en tre pallkragar lång odlingslåda, som kompletterades med några extra pallkragar. Vid fritids, en bit från skolan, har man två pallkragar. Här har årskurs ett, fem och fritidshemmet varit med och man har bland annat odlat ruccola, ringblomma, potatis, morötter och vitlök.
På Sylteskolan i Trollhättan har särskolan varit med i projektet och skapat en ”sinnenas trädgård” på en av skolans innergårdar. Det är en frilandsodling som kompletterats med odlingskärl och en båge för växter att klättra på. Här har man bland annat planterat solrosor, ärtor, ruccola och satt potatis.

Positiva resultat
Pedagogerna upplever att de fått ökat intresse, ett ”naturligt” klassrum, ökat samarbete med kollegor, arbetsglädje samt fått ett nytänk i pedagogiska frågor. De upplever att barnen och eleverna fått ökad kunskap om odling och naturens kretslopp samt att merparten av barnen och eleverna varit mycket intresserade och nyfikna.