Timmerhuset

timmerhuset

På ett skogsskifte utanför Svenljunga står denna ståtliga byggnad – ett energiautonomt timmerhus som Naturbruksskolan Svenljunga byggt tillsammans med bland andra Leader Sjuhärad. Med elproduktion från sol och vind och en grund som lagrar värme under sommaren har stugan fått stor uppmärksamhet för att vara nytänkande inom självhushållning.

Huset är 80 kvadratmeter stort, har kök, badrum, allrum och sovrum och luktar sådär härligt av trä och natur. Idag används timmerhuset som en härlig miljö för utbildningar och konferenser, men tanken bakom det är djupare än så. I anslutning till huset finns både ett vindkraftverk, solceller, solfångare samt ett nyutvecklat värmelagringssystem. Det gör att huset är helt självförsörjande på både värme och hushållsel. På det sättet har ett föredöme för framtidens energismarta byggnader byggts upp. Här finns möjligheten att utföra tester och försök för att ytterligare öka kunskapen om hur vi kan hushålla med naturens egen energi.

Men det räcker inte med att vara energismart för att fungera som en förebild – för att verkligen göra skillnad behöver alla de där avancerade systemen också kunna förstås av andra. Därför pågår just nu ett projekt i samarbete med forskningsinstitutet RISE där man visualiserar timmerhusets energisystem och flöden för att göra dem översiktliga och lättare att sätta sig in i.

Genom att identifiera mätpunkter och spåra dessa håller man just nu på att ta fram ett webbaserat gränssnitt där husets förbrukning, produktion och lagring av energi mäts och kan följas i realtid. Där ska man lätt kunna se hur energisystemen fungerar beroende på årstid, väder och vind. Hur påverkas egentligen husets värme av yttertemperaturen och hur långt in på vintern räcker energin som lagrats under sommaren?

Förhoppningen med projektet är att öka kunskap och intresse för smarta energilösningar och lagringssystem. Genom att man kan se och förstå hur det fungerar både genom en digital visualisering och i verkligheten kan man skapa en direkt anknytning mellan teori och praktik och i längden kanske göra energi lite mer lätt att förstå.