Tobias Hedin - Uppfinnarsonen

Uppfinnarsonen bygger innovativt mobilt sågverk

Uppfinnarsonen Tobias Hedin brås på sin far Lars i det att han gärna går sin egen väg och förverkligar sina ljusaste idéer. Just en speciell idé resulterade i det årslånga bygget av ett fullt mobilt och automatiserat sågverk.

Tobias växte upp på en liten skogsfastighet i Holsljunga utanför Svenljunga med sina föräldrar och två syskon. Pappa Lars Hedin, en uppfinnare som gjort sig ett leverne inom styr- och reglerteknik, satte tidigt en dator i Tobias händer. Redan som åttaåring lärde pappan honom grunderna i programmeringsspråket Qbasic och på gymnasiet fortsatte Tobias på den linjen och läste el- och automation i Skene.

Ville arbeta med skogen
Sedan studenten har Tobias arbetat som egenföretagare inom entreprenad- och lastbilsbranschen, men i bakhuvudet har hela tiden en önskan om att göra något annat funnits. När Tobias var drygt 30 år kom han på vad han ville göra:

– Jag ville arbeta på ett eller annat sätt arbeta med skogsfastigheten som mina föräldrar har och förflytta det passiva skogsägandet till ett aktivt sådant, berättar Tobias.

Viktigt med flexibilitet
Då far och son kikade på vilka behov ägare till mindre skogsarealer har, kom de fram till att det var flexibiliteten som var viktigast. Man behöver kunna såga upp mindre kvantiteter av timmer i små utrymmen och kunna flytta maskinerna vid behov. Idén om ett mobilt sågverk föddes, men som programmerande uppfinnarson skulle det naturligtvis finnas en knorr på bygget:

– Bygga ett mobilt sågverk är en sak, men det är klart roligare om man även kan automatisera det! Nu ska datorn kunna räkna ut virkeshöjder, kvoter, hur mycket sågsnittet tar av stocken beroende på vilken tjocklek på klinga som används med mera. Man ska kunna få ut olika typer av information, till exempel motorstatus, om klingan börjar bli slö och så vidare. Vissa funktioner har vi inte sett någon annanstans och funderar att ta patent på, berättar Tobias.

Behöver kunna allt
En stor utmaning som småföretagare är att man måste kunna mycket om många saker. Tobias insåg att han behövde en utbildning inom skog och företagande för att kunna genomföra sina planer. Därför sökte han till yrkeshögskoleutbildningen (Yh) Småskalig virkesförädling i Svenljunga. I de två praktiska LIA-momenten (Lärande i arbete), som är inkluderade i utbildningen, lade Tobias in både praktiska delar av sågverksbygget, men även kalkyler och affärsplan.

– Utbildningen har gett mig kunskaper inom både sågning, företagsekonomi och marknadsföring av mitt framtida företag, berättar han.

Hur ser det framtida företaget ut?
– Jag ser att jag genom legosågning kan få en deltidsinkomst till firman och fortsätter med en del entreprenadarbeten vid sidan om. Det är bra att ha flera ben att stå på som småföretagare, menar Tobias.

Tobias hjärta klappar för bygden och har inga planer på att lämna Holsljunga.

– Det är just det här som är framtiden: fler småskaliga företag som etablerar sig på landsbygden igen, som producerar på plats och genererar ekonomi lokalt istället för att det hamnar i storstäderna, avslutar Tobias.