Testmiljö SimGården

Två elever sitter bredvid varandra i var sin simulator

Simgården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon.

Om projektet

På alla våra skolor har simulatorcenter byggts upp - platser där vi bland annat håller lektioner i körteknik för våra elever, men också har möjlighet att fortsätta testa och utveckla digital teknik i skolans värld. Förutom våra simulatorcenter skapar testmiljö Simgården också en process där våra medarbetare kan utvecklas och utbildas. Miljön bildar på så sätt en plattform för att ta fram en "best practice" inom digitala verktyg.

Med den här satsningen vill vi stödja skolor, företag, akademi och andra organisationer för att utveckla, utvärdera och förbättra digitala verktyg och arbetssätt i skolan. Ambitionen är att satsningen ska inspirera och spridas till fler naturbruks- och yrkesgymnasium runt om i landet.

Testmiljön bidrar till att digitalisera vår utbildningsverksamhet och låta våra elever och studenter utbildas i en digital miljö i framkant. Miljön bidrar också till branschens fortsatta utveckling genom att ny teknik utvecklas och framtidens naturbrukare får med sig digital kompetens. Förutom nya tekniska innovationer bidrar testmiljön också till den pedagogiska utvecklingen, genom att skapa nya möjligheter att lära och lära ut.

Satsningen har bland annat resulterat i att personal på våra skolor fått tillfälle till kompetensutveckling genom att åka på kurser och nätverksträffar inom simuleringsteknik i undervisningssyfte.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Testmiljö Simgården

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

SAMARBETSPARTNERS

Agroväst
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde

FINANSIÄRER

Vinnova

Jörgen Holmén

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30