Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående projekt

En hand sträcker sig upp för att nå en drönare i luften.

Här samlar vi pågående projekt som Naturbruksförvaltningen är involverade i.

Pågående projekt

 • De naturliga ekosystemen försvinner och den biologiska mångfalden minskar till följd av ökad exploatering av vår natur. Minskningen av antalet arter och pollinerande insekter har blivit ett globalt miljöproblem. Vårt arbete med att systematiskt inventera blommor och pollinerande insekter är ett steg mot att på sikt kunna öka den biologiska mångfalden där vi står och skapa en bättre miljö för de arter som finns.

 • Projektet BREC kopplar samman lantbruksskolor, myndigheter och forskare för att sprida cirkulära jordbruksmetoder bland yrkesverksamma och forskningsinstitut som bedriver cirkulär bioekonomi.

 • De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

 • E-MAP är Naturbruksförvaltningens projektserie som ingår i Erasmus+ Ackrediteringsprogrammet 2023-2027. Tillsammans är alla enheterna i Naturbruksförvaltningen medlemmar i det ackrediterade konsortiet.

 • Forskningen är tydlig, branschen är enig – matsystemet behöver transformeras för att bli hållbart för både människa och miljö. Nu öppnar möjligheten att vara med i en ny insats för innovation och hållbar omställning av matområdet. I fokus för satsningen är fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet.

 • På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda finns en unik testanläggning för bioraffinering. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

 • I Sverige finns ca 17 regionala, gröna kluster, som alla bildats på olika sätt, men alla verkar för tillväxt och utveckling i de gröna näringarna. I detta projekt är syftet att öka samverkan och utbytet mellan de gröna klustren, och även skapa en brygga mellan denna regionala operativa nivå, och den nationella nivån.

 • Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna vi har. Genom att röta gödsel och skörderester kan energin som finns i restströmmar tillvaratas. På så sätt kan lantbrukare nyttja resurser som redan finns på gården och samtidigt bidra till ett mer hållbart lantbruk. Om biogasen dessutom uppgraderas till fordonsgas kan den ersätta fossila drivmedel och då ge den största klimatnyttan.

 • För att modernisera arbetet i häststallar provas ny teknik som ska kunna avlasta den som arbetar i stallet. I samarbete med RISE – Research Institutes of Sweden testas och utvecklas en stallhjälpreda som kan bära balar, vatten, foder och annat, men också kunna följa den som arbetar i stallet. På så sätt är förhoppningen att göra arbetssituationen mindre fysiskt belastande och mer ergonomisk.

 • I Sverige pågår en mängd olika satsningar för att vi som land ska kunna vara självförsörjande i större utsträckning än tidigare. Detta har aktualiserats inte minst i samband med den globala pandemi som försvårade import och export av en rad varor och livsmedel under stora delar av 2020 och 2021.

 • Den biologiska mångfalden på jorden är hotad och människans aktivitet är det största hotet. Projektet SamBio ska sprida kunskap och öka förståelse för vad biologisk mångfald är, varför det är viktigt och vad allmänhet och näringsliv kan göra för att bevara den.

 • Ett av de viktigaste miljömålen är att värna och öka den biologiska mångfalden. På Naturbruksförvaltningen jobbar vi med det miljömålet på olika sätt genom att lyfta det i våra utbildningar och genom att göra olika typer av fysiska åtgärder i landskapet kring våra skolor.

 • Jord som köps på påse består till största delen av fossil torv som har en stor klimatpåverkan. Det finns en stor efterfrågan på andra råvaror, och därför testar vi att odla vitmossa som ett alternativ till torv i substratjordar. 

 • Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera perenna växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller etablera odlingar i befintliga skogsmiljöer. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.

 • På Västra Götalandsregionens naturbruksskolor upprättas just nu en testmiljö för sensorer med LoRaWan-uppkoppling. LoRaWan är en trådlös dataöverföringsteknik precis som WiFi, 3G och 4G, men som har den unika förmågan att kunna sända signaler mycket långt med extremt låg energiförbrukning.

 • Projektet U-garden handlar om att bygga kunskap och utforska förutsättningar för att skapa fler hållbara odlingssystem i urbana miljöer i europeiska städer.

 • Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I ett projekt som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.

 • Förädling av vall genom grön bioraffinering har potentialen att möta den efterfrågan som finns på proteiner till framför allt ekologisk fjäderfäproduktion samt sojafria foderlösningar till enkelmagade djur. De ekonomiska möjligheterna förbättras genom att öka andelen vall i spannmålsdominerade växtföljder om proteinfoder framställs genom förädling.


Senast uppdaterad: 2022-03-07 16:19