Detektion av växtskadegörare och invasiva ogräs med specialsökande hundar

Hand anvisar hund att lukta på metallbehållare

De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

Information in english

Detection of plant pests and invasive weeds with scent detection dogs

Efficient detection of invasive weeds and plant pests is important, as well as detection of the mycotoxin DON in cereals. In this project, expertise in agriculture and in scent detection dog training have developed methods to detect various invasive weeds and plant pests – in the field, on machinery and in storages. Scent detection dogs make it possible to find and stop the spread routes quickly and easily.

The goal is to offer new services to farmers affected by invasive weeds, as well as seed growers who are afraid of being affected. Scent detection dogs ability to detect three invasive weeds have been tested: wild-oat (Avena fatua), blackgrass (Alopecurus myosuroides), and cockspur (Echinochla crus-galli). Scents of the mycotoxin DON and clubroot spores have also been evaluated in a lab environment. The essential key to the innovation is the development of scent samples that make it possible to teach the dogs what to search for. Several dogs have been trained for demonstration purpose. Principles of certification of scent detection dogs have also been developed.

Tests have been carried out at several farms and demonstrations take place at agricultural fairs. Organic farms affected by invasive weeds are sometime forced to stop organic production when adapted crop rotation and mechanical control are not enough. Due to the development of resistance in weeds, new methods are needed to limit the use of chemical pesticides. Detection by scent detection dogs is expected to contribute to preventing the spread at an early stage.

The project members consist of experts in agriculture and in scent detection dogs, as well as farmers and farm managers (seed growers, organic farms, etc.) The experts are responsible for different work packages in the project and collaboration with farmers and farm managers. Several dog handlers and consultants have also been involved in the project.

Project summary

STATUS

Ongoing

OUR ROLE IN THE PROJECT

Project coordinator

PROJECT START

2022-10-23

DURATION

2 years, and extended 1 year

PARTNERS

HS Konsult AB
Svenska Brukshundklubben/Brukshundservice AB
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet 
- Institutionen för mark och miljö
- Institutionen för ekologi

Nillar AB (seed grower)
Johan Klostergård (seed grower)

FINANCING

The project is financed by the Swedish Agricultural Agency's EIP fund for innovation projects in agriculture, horticulture and reindeer husbandry.

logotype för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Om projektet

Ett innovationsprojekt har startats för att undersöka möjligheten att använda sökhundar i kampen mot invasiva ogräs och växtskadegörare. Målet är att kunna hitta dessa oönskade inslag på fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg med hjälp av sökhundar. Projektet kommer till en början titta på vilka möjligheter som finns för att använda sökhundar inom växtodling. Projektet koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och de praktiska testerna kommer bland annat ske på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och hos lantbruksföretag och spannmålsmottagningar.

Man kommer både undersöka vilka typer av växtskadegörare och ogräs som hunden kan söka upp och även vilka platser och tillfällen som är mest lämpliga att använda hundarna på. Exempelvis kommer man testa hundens förmåga att söka i utsäde, på fält och på maskiner och redskap för att se vad som är mest effektivt och träffsäkert. Projektet kommer också titta på hur en affärsmodell för sökhundar inom växtodlingsbranschen kan se ut och hur det kan bidra till lönsamhet för både hundförare och växtodlare. Den senaste tiden har sökhundar börjat användas flitigt för att söka efter granbarkborrar, det är ett exempel på när hundars förmågor kan leda till ekonomiska vinster och effektivisera arbetssätten.

Liknande behov undersöks inom lantbruket och vilka möjligheter som finns där. I framtiden skulle det exempelvis kunna handla om att hyra in ett hundekipage för att kontrollera en leverans med utsäde innan den används för sådd. Det kan också innebära att göra det säkrare att hyra in maskintyper man inte har på den egna gården om en sökhund först kan kontrollera att maskinen är fri från spår av ogräs och växtskadegörare. Målet är att under projektet ta fram en affärsmodell som är lönsam för båda parter och kan introduceras på marknaden.

Projektet har föregåtts av en innovationsgrupp inom EU-programmet EIP-agri.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Detektion av växtskadegörare och invasiva ogräs med specialsökande hundar

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektkoordinator

PROJEKTSTART

2020-10-01

VARAKTIGHET

2,5 år

PARTNERS

HS Konsult AB
Svenska Brukshundklubben/Brukshundservice AB
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet 
- Institutionen för mark och miljö
- Institutionen för ekologi

Nillar AB (utsädesodlare)
Johan Klostergård (utsädesodlare)

FINANSIÄRER

Projektet finansieras av Jordbruksverkets EIP-fond för innovationsprojekt inom jordbruks- trädgårds- och rennäringen

Europeiska fonden för landsbygdsutveckling, EU-flaggan

 

Jörgen Holmén

Projektledare

Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 God utbildning för alla