Rätt vilt till rätt kund

Viltkött är en klassisk svensk delikatess som i många hem kännetecknar hösten. Men vilt är ofta svårt att få tag på om man inte själv äger skogsmark eller känner någon som jagar. Av samma anledning är viltkött sällsynt i offentliga kök. Många är också osäkra på hur man hanterar viltkött. Vilka delar ska användas till vad och hur tillagas det på bästa sätt?

Om projektet

För att göra viltköttet mer tillgängligt både för offentliga och privata konsumenter är vi delaktiga i projektet "Rätt vilt till rätt kund" som drivs av Kanalskolan i Töreboda med finansiering av Jordbruksverket. I projektet fungerar våra skolrestauranger som testkök där man provar sig fram för att hitta viltköttets roll i offentliga kök. I samband med det utbildas också personal och elever på våra skolor för att få mer kunskap om styckning och användning av viltkött.

För att nå den privata marknaden tas utbildningsmaterial fram som kan bidra till att öka förståelsen för viltkött som råvara. En målsättning är också att göra råvaran mer tillgänglig på marknaden genom exempelvis REKO-ringar.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Rätt vilt till rätt kund

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTLEDARE

Kanalskolan i Töreboda

FINANSIÄRER

Jordbruksverket

Kontakt

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30