Handledningsuppdrag

AMC har ansvar för att fördela handledningsuppdragen för läkarprogrammet och kompletterande utbildning för utländska läkare inom primärvården på alla vårdcentraler som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

I uppdraget ingår att kontinuerligt sköta kommunikationen med chefer och handledare tills dess att handledare är utsedd på varje uppdrag. Om handledaren är ny handledare för kursen tar AMC  även emot anmälan till kurspecifik handledarutbildning aktuell termin.

Kurspecifik handledarutbildning är obligatorisk för att kunna handleda studenterna och går igenom kursens mål och vad handledarens uppgift är inom kursen.