Innovationsplattformen

Innovationsplattformen

Vårt arbete bidrar till en innovationsfrämjande kultur inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och utveckling av vården i samverkan med näringsliv och akademi. Allt vi gör är för patientens bästa och för en stärkt regional tillväxt inom Life Science i Västra Götalandsregionen.