Om oss

Innovationsplattformen stärker innovationsförmågan i hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi säkerställer också en god och hållbar innovationssamverkan med företag och akademi. På så sätt bidrar vi till vårdens omställning och till en regional och nationell tillväxt inom Life Science.

Innovation är nya lösningar som svarar mot någon form av behov eller efterfrågan. Det kan handla om att ta fram och införa nya processer, produkter, tjänster eller metoder. Värdet med innovationen uppstår när idéer tillämpas, i och med att innovationen gör nytta i vardagen eller i omvärlden.
Läs mer här

Innovation i hälso- och sjukvården utgår från patientens behov

Behov och idéer som kan leda till innovationer i hälso- och sjukvården uppstår ofta i den kliniska vardagen och utgår från patienternas behov. Det finns också många exempel på när innovation har uppstått utifrån forskning, eller när inspiration från andra branscher eller sektorer, leder till nya lösningar. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården skapar förutsättningar för att vara en aktiv part i att driva innovation framåt.

Innovationsstöd till medarbetare och chef

Innovationsplattformen arbetar för att Västra Götalandsregionen ska ha ett starkt och hållbart innovationssystem. Vi bidrar till att främja innovationer i vården och stödjer medarbetare och chefer som vill utveckla behov som kan ligga till grund för innovation, idéer eller verksamheter som leder innovationsprojekt.

Innovationssamverkan mellan vård, näringsliv och akademi

Innovation inom offentlig sektor, drivs ofta i samverkan mellan vård och näringsliv. Innovationsidéer kan också vara ett resultat av tidigare forskning.

Innovationsplattformen bidrar till att underlätta samarbeten, inte minst eftersom vi känner till de behov som finns i regionens hälso-sjukvård, och vi förstår industrins och akademins drivkrafter. Vi har skapat ett stort nätverk och detta har lett till flera fruktsamma innovationssamarbeten.