Tjänster riktade till näringsliv och akademi som vill samverka med vården

Företag och akademi

Innovationsplattformen arbetar för att främja utvecklingen av innovationer inom hälso- och sjukvården i samverkan med näringsliv och akademi.

För patientens bästa och för en stärkt regional tillväxt inom life science

Innovationsplattformen är på flera olika sätt stöttande och delaktig i samverkansarbeten. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av fler innovationer som utgår från verkliga behov i hälso- och sjukvården. 

Här är några exempel på de tjänster som vi erbjuder till aktörer inom näringsliv och akademi:

  • Behovskartläggning
  • Bidra till ökad insikt om produkt-/tjänsteanvändare i hälso- och sjukvården
  • Matcha kliniska verksamheter med företag och/eller akademi utifrån gemensamma behov
  • Projektkoordinering och resursuppföljning
  • Test och simulering i klinisk verksamhet
Citat från extern uppdragsgivare i VGR:
"Innovationsplattformen har gett oss en djupare förståelse för hur olika aktörer samarbetar inom vården. Det har också gett oss en insikt i vilken del av vårdkedjan vi kan stötta bäst, vilket är viktigt i vårt fortsätta arbete med lösningar för patientstöd inom vården"

Resurser under uppdragstiden

Innovationsplattformen är en skattefinansierad verksamhet inom Västra Götalandsregionen. Externa aktörer betalar därför självkostnaden för de resurser som utnyttjas inom uppdragstiden.

För frågor eller kontakt med våra projektledare innovationsplattformen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-13 09:51