Innovationssamverkan

Innovationsplattformen är en officiell del av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vårt stora nätverk leder till att många nya samarbeten kan påbörjas för att utveckla nya värdeskapande innovationer i vården. Vi är också på olika sätt delaktiga i flera olika samverkansprojekt. Här kan du läsa mer om några av projekten.

Senast uppdaterad: 2018-06-18 10:10