Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationssamverkan

Innovationsplattformen är en officiell del av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vårt stora nätverk leder till att många nya samarbeten kan påbörjas för att utveckla nya värdeskapande innovationer i vården. Vi är också på olika sätt delaktiga i flera olika samverkansprojekt. Här kan du läsa mer om några av projekten.

Samverkansregler för hälso- och sjukvård och industri

Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den aktuella överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2020 och tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Inn2Health

Inn2Health

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Inn2Health är ett treårigt samverkansprojekt som inleddes i januari 2019 där Innovationsplattformen ingår tillsammans med Sahlgrenska Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West

VGR som Innovationsmotor

VGR som Innovationsmotor

För att möta vårdens behov krävs innovativa lösningar. För att dessa ska kunna utvecklas behöver det finnas fungerande former för samverkan mellan hälso- och sjukvården och externa aktör. Därför leder Innovationsplattformen projektet Innovationsmotor VGR, där syftet är att ta fram en process för hållbar samverkan mellan hälso- och sjukvården i VGR och medicinteknisk industri.

VRI

Minska vårdrelaterade infektioner (VRI)

Projektet Smittfri vård (Clean Care) tar ett helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.

Prototyp biobaserad riskavfallsbehållare

Biobaserad behållare för säkrare avfallshantering i vården

För att hantera smittförande avfall i hälso- och sjukvården används riskavfallsbehållare. Behållarna är vanligtvis gjorda av plast och leder till utsläpp av fossil koldioxid vid avfallsförbränning. 2016 finansierade BioInnovation ett projekt som syftade till att utveckla en biobaserad behållare. Innovationsplattformen har bidragit i utvecklingen av prototypen för att säkerställa användbarheten och lyfta vårdens behov.


Senast uppdaterad: 2018-02-21 11:31