Innovationssamverkan

Innovationsplattformen är en officiell del av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vårt stora nätverk leder till att många nya samarbeten kan påbörjas för att utveckla nya värdeskapande innovationer i vården. Vi är också på olika sätt delaktiga i flera olika samverkansprojekt. Här kan du läsa mer om några av projekten.

Samverkansregler för hälso- och sjukvård och industri

Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Den aktuella överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2020 och tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Medtech4health

Medtech4health är ett strategiskt innovationsprogram för medicinteknik. Programmet är en katalysator för fler medicintekniska idéer i vården, en effektiviserad hälso- och sjukvård samt en stärkt medicinteknisk industri. Innovationsplattformen är nodansvarig inom Medtech4Health för sjukvårdsområde väst.

Siish

Sju regioner med omgivande innovationskontor, holdingbolag och science parks går in med sin samlade kapacitet med målet att avsevärt förkorta tiden för införandet av innovationer i vården.

.

VGR som Innovationsmotor

För att möta vårdens behov krävs innovativa lösningar. Därför leder Innovationsplattformen projektet Innovationsmotor VGR, där syftet är att ta fram en process för hållbar samverkan mellan hälso- och sjukvården i VGR och medicinteknisk industri.