Vad är innovation?

Innovation är nya lösningar som svarar mot någon form av behov eller efterfrågan. Det kan handla om att ta fram och införa nya processer, produkter, tjänster eller metoder.

Värdet med innovationen uppstår när idéer tillämpas, i och med att innovationen gör nytta i vardagen eller i omvärlden. Innovation i hälso- och sjukvården utgår från patientens behov.

Inom hälso- och sjukvården i VGR definieras innovation som:

Att nyttiggöra något nytt och nyttigt, det vill säga nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan och som genom att de används skapar värde.

Innovation i hälso- och sjukvården uppstår ofta i den kliniska vardagen och utgår från patienternas behov. Det finns också många exempel på när innovation har uppstått utifrån forskning, eller när inspiration från andra branscher eller sektorer, leder till nya lösningar. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården skapar förutsättningar för att vara en aktiv part i att driva innovation framåt.

Exempel på innovationsprojekt i VGR

Vi på Innovationsplattformen arbetar med många spännande uppdrag, där vi tar olika stöttande roller.

Här finns exempel på flera sådana innovativa satsningar i VGR.

Exempel på innovationsprojekt, finansierade av innovationsfonden finns listade här