Startsida för Innovationsplattformen

Vad är innovation?

Innovation är nya lösningar som svarar mot någon form av behov eller efterfrågan. Det kan handla om att ta fram och införa nya processer, produkter, tjänster eller metoder. Här kan du läsa mer

Innovationsplattformen

Innovationsplattformen stärker innovationsförmågan i hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi säkerställer också en god och hållbar innovationssamverkan med företag och akademi.

På så sätt bidrar vi till vårdens omställning och till en regional och nationell tillväxt inom Life Science.

Nyheter