Startsida för Innovationsplattformen

Vad är innovation?

Innovation är nya lösningar som svarar mot någon form av behov eller efterfrågan. Det kan handla om att ta fram och införa nya processer, produkter, tjänster eller metoder. Här kan du läsa mer

Innovationsplattformen

Innovationsplattformen stärker innovationsförmågan i hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Vi säkerställer också en god och hållbar innovationssamverkan med företag och akademi.

På så sätt bidrar vi till vårdens omställning och till en regional och nationell tillväxt inom Life Science.

Nyheter

 • Publicerad:
  Idag öppnar Innovationsfondens utlysning!

  Idag, den 1 juli öppnar Innovationsfondens första utlysning för 2025. Pengarna ska hjälpa dig inom hälso- och sjukvården i VGR som har en idé kring ett befintligt behov och exempelvis vill utveckla, testa eller utvärdera en ny lösning.

 • Publicerad:
  Cancerfonden i samarbete med Siish!

  Cancerfonden vill snabba på implementeringen av forskningsresultat i vården och öppnar därför tillsammans med Siish-projektet upp ett pilotprogram inom implementering av forskningsresultat riktat mot prevention och vårdvetenskap. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2024 kl 15:00.

 • Publicerad:
  Välkommen till lärandekonferens om samverkansprojektet Sjukhusvård i hemmet!

  Modeller för sjukhusvård i hemmet är på stark framväxt. Genom att använda modern teknik och medicinska resurser kan patienter som normalt sett skulle behöva vara inlagda på sjukhus istället få motsvarande vård i hemmet.

 • Publicerad:
  Ulrika Engstrand brinner för att få sjukvårdens medarbetare att växa

  Ulrika Engstrand är en av Innovationsplattformens allra första medarbetare. Tillsammans med Maria Segertoft tog hon steget från kliniskt arbete till att stödja hälso- och sjukvårdens innovationskraft i VGR. Idag är hon bland annat projektledare för Innovationsfonden som snart öppnar sin första utlysning inför 2025.