VGR:s Innovationsprocess

Guide

VGR:s innovationsprocess består av 5 större steg som i sin tur är uppbyggda av flera välbeskrivna aktiviteter.

Kunskapsbank

Information om olika aspekter av innovationsarbetet, kontaktuppgifter, metod och mallar.

VGR:s innovationsprocess är till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och vill förbättra genom innovation. Använd VGR:s innovationsprocess som guide och kunskapsbank.

Kort om VGR:s Innovationsprocess

VGR:s innovationsprocess är en guide med fem faser och 23 specifika aktiviter som hjälper dig att navigerar ditt projekt från start till mål.

Börja med att läsa om processens steg på en övergripande nivå och fördjupa sedan din kunskap allt eftersom. Här finns stora mängder material. Varje projekt väljer själva vad de ska fördjupa sig i.

Här finns en övergripande bild över processens olika faser att skriva ut 

Du behöver inte ha en färdig lösning eller idé för att påbörja ditt innovationsarbete!

Första steget handlar om att undersöka och beskriva ett problem eller utmaning du vill arbeta för att lösa, det kan du göra genom en förstudie.  (PPT åtkomlig på VGR:s interna sidor).

Informationen tillgänglig inom VGR

Materialet är framtagen för att bidra till en ökad tydlighet och effektivitet kring innovationsarbete inom just hälso-och sjukvården i VGR. Därför finns det sidor och dokument som enbart är tillgängliga internt i VGR.

Kontakta Innovationsplattformen

För frågor, rådgivning och stöttning  innovationsprocessen@vgregion.se