Samverkan för ömsesidigt värde

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science-sektorn är viktig för att få fler värdeskapande innovationer. Vi har kunskapen om de behov som finns i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och förstår industrins och akademins drivkrafter.

Senast uppdaterad: 2019-02-13 09:25