Samverkan för ömsesidigt värde

Samverkan mellan näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård är viktig för att få fler värdeskapande innovationer. Vår kunskap om de behov som finns i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, samt vår förståelse för näringslivets och akademins drivkrafter, bidrar till att effektiva samarbeten kan utföras. Vi arbetar för att få fler samarbeten med ömsesidigt värde för alla parter.

Senast uppdaterad: 2018-06-21 13:40