För verksamheter & medarbetare

Vill du som medarbetare i VGR komma få innovationsstöd från oss på Innovationsplattformen? Vi arbetar för att Västra Götalandsregionen ska ha ett starkt och hållbart innovationssystem som bidrar till att främja innovationer i hälso- och sjukvården.

Kontakta oss kring ett behov eller en idé!

Många av oss på Innovationsplattformen arbetar, eller har arbetat, inom både sjuk- och tandvården i Västra Götalandsregionen. Med vår förståelse för hur hälso- och sjukvården fungerar, vår kunskap om innovationsarbete, samt vårt stora kontaktnät, kan vi stötta på bästa sätt. Exempel på områden där vi kan vägleda:

  • behovsverifiering
  • juridik/immaterialrätt (fribrev)
  • omvärldsgranskning 
  • finansiering
  • test av produkter i klinisk verksamhet
  • innovationsprocessen
  • workshops
  • samverkan med andra verksamheter, förvaltningar eller akademi och näringsliv

Kontakt oss via mejl för snabb och smidig stöttning

Beskriv kort i ditt mejl vad gäller idé, behov eller problemställning - och vad du behöver stöttning med, så återkommer vi. Ange gärna förvaltning, verksamhet och din profession. Skicka ditt mejl till: innovationsplattformen@vgregion.se

Innovationsfonden

Sök finansiering från Innovationsfonden för att arbeta vidare med en innovativ idé.

tjänstedesign

Tjänstedesign

En metodik som främjar innovation utifrån användares behov och stärker patienters delaktighet. Läs mer om hur vi arbetar för att tjänstedesign ska bli en självklar del i allt innovationsarbete i hälso- och sjukvården.