Innovation i hälso- och sjukvården

Innovationsplattformen arbetar för att förbättra innovationskulturen och öka medarbetardriven innovation inom hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Inom vårt uppdrag bidrar vi också till ökad regional samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi.

Senast uppdaterad: 2019-02-13 09:14