Stärka verksamheters innovationskraft

Här finns information för er som arbetar med att stärka den egna verksamhetens innovationsstruktur och innovationsförmåga.​

Benämningen ”verksamhet” används nedan för att benämna en del av en organisation eller hela organisationen. ​

Undersök nuläget och gör förbättringar

Syftet med självskattningsverktyg är att fungera som ett underlag för diskussion eller för att mäta verksamhetens systematiska innovationsledningsförmåga. Diskutera och skatta er verksamhets innovationskapacitet och innovationskraft med hjälp av frågorna.

Värdet med att genomföra självskattning är primärt det samtal som ni för, kring verksamhetens styrkor och svagheter när det kommer till innovations- struktur och förmåga. De insikter ni får om nuläget kan utgöra grund för förbättringar.

Självskattningsfrågorna​

Materialet är framtaget av Innovationsplattformen i VGR, med inspiration ifrån såväl ISO-standarden för innovationsledning (56002) som från kollegor i andra regioner. Vidare är frågorna anpassade för hälso- och sjukvården i VGR. Vid frågor och synpunkter, är vi tacksamma om ni kontaktar oss, så att vi kan förbättra materialet. ​

Självskattningsverktyg innovationsledningsförmåga (Poiwerpoint)

Stöd vid användning av självskattningsverktyg

Innovationsplattformen​ kan hjälpa er

Arbetet kan underlättas av att någon med kunskap inom innovationsledningssystem och ISO-standarden deltar. Behöver ni stöd, kontakta gärna Innovationsplattformen,  Innovationsplattformen@vgregion.se