Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digital hjärtskola för personer med kranskärlssjukdom

Fysioterapi SU

I Sverige vårdas 60 000 patienter årligen för akut kranskärlssjukdom. Med allt fler överlevande har behovet av sekundärprevention (förebyggande eftervård) ökat. Patientutbildningen ”hjärtskola” – som kräver fysiskt deltagande – har erbjudits sedan en längre tid. Utbildningen har dock haft ett relativt lågt antal deltagare och Maria Bäck, specialfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, såg behov av andra, flexibla lösningar. Idén om en digital hjärtskola, som sker på distans, har utvecklats med hjälp av medel från Innovationsfonden och patienter kan nu ta del av tjänsten.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset håller utbildningsträffar för att höja patienternas kunskap om bland annat kost, läkemedel, riskfaktorer, fysisk träning och psykologiskt välbefinnande. Detta för att minska symtom och risken för återfall. Deltagandet har varit lågt på grund av flera orsaker.

 Den vanligaste orsaken är att det är för långt avstånd från patientens hem till sjukhuset. Dessutom är sjukskrivningstiden kort efter att ha drabbats av akut hjärtinfarkt och eftersom den sjukhusbaserade hjärtskolan sker dagtid så har många svårt att delta. Patienterna uttryckte också ett behov av att kunna ta del av informationen vid upprepade tillfällen och tillsammans med sina närstående, säger Maria Bäck, specialistfysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Digital hjärtskola

För att kunna öka antalet deltagare och möta patienternas behov fick Maria idén om att skapa en digital hjärtskola via 1177 e-tjänster. Projektet fick medel från Innovationsfonden och tjänsten utvecklades under förra året. Hjärtrehabiliteringsteam har varit involverade i utvecklingsarbetet, dvs läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog och kurator. Även representanter från Tobakspreventiv mottagning har varit delaktiga. Tillsammans har de utvecklat innehållet i det digitala stödet.

 Varje profession har arbetat med sina respektive ansvarsområden och så har vi med jämna mellanrum stämt av så att vi är överens om innehållet. Styrkan ligger i att man är duktig på sin pusselbit och på så sätt kan bidra med en del i helheten, säger Maria Bäck.

Jämlik vård och patientinvolvering

Hjärtrehabiliteringsteamen kommer från Sahlgrenska Sjukhuset, Mölndals Sjukhus och Östra Sjukhuset. Genom att tillsammans ta fram innehållet i den digitala hjärtskolan har man kunnat likrikta och kvalitetssäkra informationen – något som varit en av målsättningarna med projektet. På så vis erbjuds patienter som drabbas av en akut kranskärlssjukdom lika vård, oavsett vilket sjukhus hen besöker.

Under hela utvecklingsarbetet har det förts dialog med patientrepresentanter. Deltagande patienter har kontaktats via Riksförbundet HjärtLung i Göteborg för att ge inspel om utbildningens utförande.

 Det har varit viktigt att ta del av patienternas erfarenheter och synpunkter. Samtidigt som vi varit representerade med expertkunskap från vården så ser patienter andra saker än vad vi från vården gör, säger Maria Bäck.

Stöttning i innovationsprocessen

Under 2019 har projektet fått stöttning och finansiering från Innovationsfonden.

 Innovationsfonden har hjälpt oss att våga vara i innovationsprocessen – som handlar om att testa sig fram. När man arbetar med innovativa lösningar kan man ha en exakt bild av vad man ska åstadkomma, men det är inget misslyckande om ens resultat inte liknar den ursprungliga idén. Det är vad innovation är – att prova, utvärdera och göra om, säger Maria Bäck.

Digital hjärtskola införs under 2020

Den digitala hjärtskolan kommer lanseras via Stöd och Behandling (SoB), en av 1177:s e-tjänster, under 2020. Andra sjukhus inom Västra Götalandsregionen har redan visat intresse för konceptet och förhoppningen är att den digitala hjärtskolan kan breddinföras i framtiden.

 Mitt absoluta driv är att förbättra för patienterna och det tror jag att den här digitala utbildningen kommer att göra. Dessutom är det väldigt roligt att Innovationsplattformen finns som ett stöd för oss i vården. Det finns väldigt många goda idéer inom hälso- och sjukvården men det behöver finnas en struktur för hur man går vidare med dem. Det är något som Innovationsplattformen möjliggör – vilket är betydelsefullt, säger Maria Bäck.

Senast uppdaterad: 2020-02-14 11:42