Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trycksår

Ett trycksår är en lokaliserad skada i huden och underliggande vävnad orsakad av störning i blodtillförseln till området. Oftast beror detta på tryck, skjuv, friktion eller en kombination av dessa.

En kombination av riskfaktorer avgör om en person utvecklar trycksår. För att minska risken att utveckla trycksår är det viktigt att ha ett systematiskt förebyggande arbete. Därför är det mycket viktigt för alla yrkeskategorier - oavsett var vården äger rum - att ha rutiner för att snabbt identifiera de patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår.

Läs och lär mer i Vårdhandboken

Se flöde för bedömning och behandling av svårläkta sår (pdf) 

Observera!

Bedömning av trycksårsrisk görs på alla patienter som är >65 år eller förväntas bli sängliggande eller sittande stor del av dygnet eller har annan riskfaktor för att utveckla trycksår.

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår klass I-V

 

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med landsting och regioner inlett en satsning för att minska vårdskadorna i Sverige.

SKLs informationsskrift

På Skaraborgs Sjukhus uppmättes trycksårsprevalensen 2015 till 12,1%, 2016 var siffran 15,4% och 2017: 11,7 %. Varav andel patienter med tryckskador/trycksår kategori 2-4 var; 2015: 5,1%, 2016: 6,5% och 2017: 5,6%.

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2016-11-02 13:29