Om Sårwebben

Sårwebben är publicerad av Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde

Sårwebben är avsedd för vårdpersonal och begränsad till att gälla patienter med svårläkta ben- och fotsår (äldre än 6 veckor)  samt trycksår.

Sårwebben är utvecklad i ett samarbetsprojekt. 
Projektbeskrivning