Remissförfarande

Remiss till diabetesfotteamet

  • Skrivs av läkare, fotterapeut eller distriktssjuksköterska
  • Skickas till Hudmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde

Remiss till hudklinik (inklusive bensårsmottagning)

  • Skrivs av läkare eller distriktssjuksköterska
  • Skickas till Hudmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde

Remiss till infektionsklinik

  • Skrivs av läkare
  • Skickas till Infektionsmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde

Remiss till kärlkirurg

  • Skrivs av läkare
  • Skickas till Kirurgmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, 54185 Skövde 

 

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.