Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åtgärder vid trycksårsrisk

Frågeställning

Vilka åtgärder skall vidtas vid trycksårsrisk

Kriterier

Patient som bedöms ha trycksårsrisk 

Mål

Att inte utveckla trycksår

Åtgärd/information

Dessa åtgärder skall vidtas vid trycksårsrisk:

 • Ge information till patient, närstående och annan vårdgivare
 • Välj utrustning:
  - madrass, hjälp vid madrassval
  - sittdyna efter rekommendation från arbetsterapeut. 
  - övrig avlastning t.ex. hälavlastning, positioneringshjälpmedel
  - förflyttningshjälpmedel för att förhindra skjuv och friktion, t.ex. glidlakan, glidbräda, lyft, vridplatta
 • Inspektera dagligen huden och tryckutsatta punkter, dokumentera i patientjournal
 • Skydda huden från fukt, smörj torr hud
 • Lägesändra i säng och stol
 • Tillgodose vätske och näringsbehov, t. ex energirik kost och/eller kosttillägg.  Kost och vätskeregistrering vid behov.

  Länk till Förenklad bedömning-nutritionsstatus vuxna (dokument i PDF-format)

  Patientinformation för utskrift: Mat för Dig som har fotsår/bensår/trycksår

Observera!

Uppdatera Bedömning av trycksårsrisk

 • vid försämrat hälsotillstånd,
 • efter större kirurgiska ingrepp, 
 • inför byte av vårdform och/eller utskrivning

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 


Senast uppdaterad: 2017-01-16 13:17