Åtgärder vid trycksårsrisk

Frågeställning

Vilka åtgärder skall vidtas vid trycksårsrisk

Kriterier

Patient som bedöms ha trycksårsrisk 

Mål

Att inte utveckla trycksår

Åtgärd/information

Dessa åtgärder skall vidtas vid trycksårsrisk:

 • Ge information till patient, närstående och annan vårdgivare
 • Välj utrustning:
  - madrass, hjälp vid madrassval
  - sittdyna efter rekommendation från arbetsterapeut. 
  - övrig avlastning t.ex. hälavlastning, positioneringshjälpmedel
  - förflyttningshjälpmedel för att förhindra skjuv och friktion, t.ex. glidlakan, glidbräda, lyft, vridplatta
 • Inspektera dagligen huden och tryckutsatta punkter, dokumentera i patientjournal
 • Skydda huden från fukt, smörj torr hud
 • Lägesändra i säng och stol
 • Tillgodose vätske och näringsbehov, t. ex energirik kost och/eller kosttillägg.  Kost och vätskeregistrering vid behov.

  Länk till Förenklad bedömning-nutritionsstatus vuxna (dokument i PDF-format)

  Patientinformation för utskrift: Mat för Dig som har fotsår/bensår/trycksår

Observera!

Uppdatera Bedömning av trycksårsrisk

 • vid försämrat hälsotillstånd,
 • efter större kirurgiska ingrepp, 
 • inför byte av vårdform och/eller utskrivning

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Senast uppdaterad: 2019-01-18 09:48