Bedömning av trycksårsrisk

Frågeställning

Hur utförs en adekvat riskbedömning?

Kriterier

  • Vårdtagare > 65 år och/eller
  • Vårdtagare som är eller förväntas bli sängliggande eller sittande stor del av dygnet eller
  • Vårdtagare som har annan riskfaktor för att utveckla trycksår

Mål

  • Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom förebygga att trycksår uppstår

Åtgärd/information

För att bedöma trycksårsrisk utförs:

Bedömning utförs snarast efter ankomst. 
Upprepas vid förväntad risksituation t. ex. försämrat hälsotillstånd, inför/efter större kirurgiska ingrepp, inför längre transporter samt byte av vårdform och/eller utskrivning.

Observera!

Resultatet av A, B och C ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår klass I-IV

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24