Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Riskbedömning trycksår

Frågeställning

Hur utförs en adekvat riskbedömning?

Kriterier

  • Vårdtagare > 65 år och/eller
  • Vårdtagare som är eller förväntas bli sängliggande eller sittande stor del av dygnet eller
  • Vårdtagare som har annan riskfaktor för att utveckla trycksår

Mål

  • Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom förebygga att trycksår uppstår

Åtgärd/information

För att bedöma trycksårsrisk utförs:

Bedömning utförs snarast efter ankomst. 
Upprepas vid förväntad risksituation t. ex. försämrat hälsotillstånd, inför/efter större kirurgiska ingrepp, inför längre transporter samt byte av vårdform och/eller utskrivning.

Observera!

Resultatet av A, B och C ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår klass I-IV

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2021-06-01 15:35