Sårtyper

Här finns kortfattad information om olika sårtyper. Om du har gjort en preliminär bedömning kan du här tolka resultatet och se behandlingsplan.


Arteriellt sår

Sårstatus: Utstansade djupa, torra sår med dålig granulering. Svarta nekroser, ibland blottade senor, ibland gangrän. Såret sitter distalt på foten eller underben. 

Mer information - undersökningsfynd samt behandlingsplan


Venöst sår

Sårstatus: Sår i damaskzonen. Oftast grunt sår. Ofta fibrinbelagd sårbotten. Sällan nekroser.

Fler fynd från preliminär bedömning samt behandlingsplan


Arteriovenöst blandsår

Sårstatus: Blandbild av kännetecken från arteriellt och venöst sår. Sänkta distala tryck. Såret kan ha ett atypiskt utseende. Ödem vanligt förekommande.

Fler fynd från preliminär bedömning samt behandlingsplan


Multifaktoriellt blandsår

Sårstatus: Typiska kännetecken saknas. Minst två faktorer misstänks bidra till dålig sårläkning. Typexempel - Rörelsehindrad gammal patient med hjärtsvikt, njursvikt och/eller reumatisk sjukdom.

Fler fynd från preliminär bedömning samt behandlingsplan


Neuropatiskt sår hos diabetiker

Sårstatus: Varm och torr fot. Sår på tryckställen, t. ex. under foten, på tår. Runda, djupa, utstansade sår med underminerade kanter. Callusbildning ses ofta i sårkanten.

Fler fynd från preliminär bedömning samt behandlingsplan


Övriga sår

Om ovanstående kännetecken inte identifierar sårtyp se övriga sår. Exempelvis vaskulitsår, hudtumörer, hypertensiva sår och atrophie blanche. 

Mer information - undersökningsfynd samt behandlingsplan

 


Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.