Filmer

Arteriell doppler, utredning och behandling av bensår

Pågående uppdatering 240517

Basala hygienrutiner

Lindning - instruktion

Observera att produktnamn i filmerna kommer från tidigare upphandling.
Pågående uppdatering 240517

  • Flerlagerbinda Profore
  • Högelastisk/långstretchbinda 
  • Lågelastisk/shortstretchbinda 
  • Salvstrumpa Zipzoc i kombination med mellanelastisk självhäftande linda

Kompressionsbehandling

Kärlundersökningar

Pågående uppdatering 240517

Undertrycksbehandling

Trycksår - Riskbedömning och omhändertagande av patient på vårdinrättning

Pågående uppdatering 240517