Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bensår/fotsår

Den här sidan riktar sig till vårdpersonal för att vägleda diagnostik och rätt handläggning av svårläkta ben- och fotsår.

Ett svårläkt ben-/fotsår definieras som ett sår nedanför knät som inte läker, eller förväntas läka inom 6 veckor. Bensår är inte en sjukdom utan ett symptom orsakat av många olika grundsjukdomar. För att kunna välja rätt handläggning krävs att man ställer rätt diagnos.

Basutredning - så här ställer du diagnos

Målet är att patienten skall få korrekt bedömning och därigenom rätt behandling. En adekvat anamnes och allmänstatus krävs för att göra en preliminär bedömning. 

Uppgifter som bör ingår i anamnes/allmänsatatus

 • Yrke, ärftlighet och graviditeter
 • Övriga sjukdomar (diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancersjukdom, ev. bristsjukdom)
 • Förstagångssår? Sårduration
 • Tidigare trombos, tidigare kärlkirurgisk åtgärd
 • Aktuell medicinering, ev. immunsuppression
 • Social situation, rökning, kost
 • Smärta, sömn
 • Medverkan, rörlighet
 • Cirkulation (palpabla pulsar i fot, knäveck och ljumskar), eventuell känselnedsättning

Tagit anamnes?
Gå vidare till nästa steg: B. Sårstatus/inspektion av sår.

Förutom anamnes, krävs ett adekvat sårstatus för att göra en preliminär bedömning.

Uppgifter som ska ingå i ett sårstatus

 • Lokalisation
 • Sårutseende (t.ex. storlek, djup, nekroser, sekretion, infektionstecken, lukt)
 • Omgivande huds utseende (t.ex. temperatur, färg, behåring, kapillär återfyllnad, eksem, maceration, lipodermatosklerosatrophie blanche och pigmentering)
 • Aktuellt förband
 • Ev. sårodlingsresultat

Dokumenterat anamnes och sårstatus?
Gå vidare till nästa steg: C. Dopplerundersökning.

I en dopplerundersökning ingår arteriell blodtrycksmätning inklusive ankel/armtrycksindex och/eller venös kärlundersökning.

Utrustning

 • En enkel ultraljudsdoppler för perifer blodtrycksmätning (bör finnas på varje mottagning)
 • Vanlig blodtrycksmanschett
 • Stasslang eller stasband
 • Ultraljudsgel

Utförande

Dokumenterat anamnes, sårstatus och utfört dopplerundersökning?
Gå vidare till nästa steg: D. Identifiering av sårtyp

 

Resultatet av den preliminära bedömningen (A-C) ger ett antal kännetecken, som identifierar sårtyp.

Tolka resultat från preliminär bedömning A-C

Observera!

Följande fynd kräver akut handläggning:

 • Konstaterat eller hotande gangrän
 • Infektionstecken
 • Hos diabetiker med neuropati kan de klassiska infektionstecknen saknas. Där kan i stället ökad sekretion och/eller lukt iakttas
 • Tilltagande smärta

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.


Senast uppdaterad: 2022-03-16 08:29