Trycksårskonsulten Skaraborgs Sjukhus Skövde

 1. Konsultverksamhet torsdagar kl. 08.00-16.00

Mobil: 0730-45 45 12 Lämna gärna meddelande på telefonsvararen.

Behöver du kontakt med oss andra dagar än torsdagar kontakta Hudmottagningen för meddelande till trycksårskonsulten. Har ni en pågående undertrycksbehandling i hemmet/på boendet går det bra att kontakta avdelning 48 direkt.

Trycksårskonsult är knutet till Sårscentrum, avdelning 48, Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Önskas påtitt av trycksårskonsulten i hemmet önskar vi en remiss. Ansvarig läkare eller ansvarig distriktsköterska kan skriva remiss. Denna skickas med post eller fax till Hudmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

 

Vi arbetar med;

 • hembesök hos patienter med trycksår eller besök hos annan vårdgivare för preliminär bedömning eller uppföljning
 • telefonrådgivning och uppföljning
 • utbildning genom föreläsningar eller ”bedside” hemma hos den enskilde patienten
 • att föreslå åtgärder för att förebygga och läka trycksår
 • att upprätta vårdplaner för våra patienter tillsammans med specialistläkare på trycksårsronder, ca 2ggr/månad.

Målet är att;

 • förebygga utveckling av trycksår 
 • förkorta läkningstiden för den enskilde patientens trycksår
 • förkorta väntetiden för remitterade patienter
 • minska antalet inläggningar på sjukhus p.g.a. trycksår
 • korta vårdtiderna för de patienter som läggs in på sjukhus
 • ge patienten kontinuitet och trygghet genom långa vårdrelationer
 • fungera som en länk mellan patient och sjukvård
 • synliggöra problemet och sprida kunskap om trycksår

Information om remittering av trycksårspatient

Senast uppdaterad: 2019-01-28 15:08