Trycksårsteamet Skaraborgs Sjukhus Skövde

 1. Konsultverksamhet torsdagar kl. 08.00-16.00

Mobil: 0730-45 45 12 Lämna gärna meddelande på telefonsvararen.

Behöver du kontakt med oss andra dagar än torsdagar kontakta Hudmottagningen för meddelande till Trycksårsteamet. Har ni en pågående undertrycksbehandling i hemmet/på boendet går det bra att kontakta avdelning 56 direkt.

Trycksårsteamet är knutet till Sårscentrum, avdelning 56, Skaraborgs Sjukhus Skövde. Teamet består av undersköterskor och  sjuksköterskor med särskild kompetens inom sårläkning.
Till teamet är specialistläkare inom dermatologi, infektion och kirurgi kopplade.

Önskas påtitt av Trycksårsteamet i hemmet önskar vi en remiss. Ansvarig läkare eller ansvarig distriktsköterska kan skriva remiss. Denna skickas med post eller fax till Hudmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Teamet arbetar med;

 • hembesök hos patienter med trycksår eller besök hos annan vårdgivare för preliminär bedömning eller uppföljning
 • telefonrådgivning och uppföljning
 • utbildning genom föreläsningar eller ”bedside” hemma hos den enskilde patienten
 • att föreslå åtgärder för att förebygga och läka trycksår
 • att upprätta vårdplaner för våra patienter tillsammans med specialistläkare på trycksårsronder, ca 2ggr/månad.

Målet är att;

 • förebygga utveckling av trycksår 
 • förkorta läkningstiden för den enskilde patientens trycksår
 • förkorta väntetiden för remitterade patienter
 • minska antalet inläggningar på sjukhus p.g.a. trycksår
 • korta vårdtiderna för de patienter som läggs in på sjukhus
 • ge patienten kontinuitet och trygghet genom långa vårdrelationer
 • fungera som en länk mellan patient och sjukvård
 • synliggöra problemet och sprida kunskap om trycksår

Information om remittering av trycksårspatient

Senast uppdaterad: 2018-01-16 13:45