Albin om sin första tid i skolan

Porträtt av elevambassadören Albin


När jag började skolan så oroade jag mig för att jag inte skulle få några vänner, men det var aldrig något problem. Redan första kvällen så hade vi i klassen hittat varandra och gjorde roliga saker tillsammans. 

Skolan har fina lokaler och ett jättebra internat vilket var viktigt för mig då jag var mer i Svenljunga än hemma i Götene. Jag blev aldrig uttråkad för internatpersonalen hittade alltid på saker. Mitt i min skolgång kom pandemin
och vi gick över till distansundervisning. Skolan skötte det riktigt bra och försökte lösa det så smidigt som möjligt för oss elever. 

Jag läste inriktning skogsbruk utgång jakt och under min skoltid gjorde jag praktik på bland annat Maltesholm slott och Skabersjö slott. Skolan individanpassar praktikplatserna
efter vilka intressen man har och vad man vill lära sig. Vi fick också åka på flera studieresor och vi som gick jakt fick även åka och jaga i stora delar av landet.