Behörigheter

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är vårt nationella program. För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och minst fem andra ämnen.

Som behörig kan du söka till följande nationella inriktningar:

  • Djurvård, NBDJR
  • Hästhållning, NBHAT
  • Lantbruk, NBLAN
  • Naturturism, NBNAT
  • Skogsbruk, NBSKG
  • Trädgård, NBTRA

Introduktionsprogrammet

Du som saknar behörighet till Naturbruksprogrammet kan söka till Program-inriktat val (IMVNB) eller till Yrkesintroduktion (IMYNB). Dessa erbjuds på våra skolor i mån av plats. 

Programinriktat val - IMVNB

För att söka till IMV krävs betyget ”E” i grundskoleämnena svenska, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen. Alternativt betyget ”E” i svenska samt antingen engelska eller matematik plus fyra andra ämnen.

Elever som studerar inom Programinriktat val (IMVNB) följer det valda nationella programmet samt läser in det grundskoleämne som eleven inte är behörig i.

Yrkesintroduktion - IMYNB

Om du saknar behörighet till Naturbruksprogrammet kan du ansöka om Yrkesintroduktion.

De elever som blir antagna till Yrkesintroduktion (IMYNB) studerar enligt en individuell studieplanering som skolan tar fram i samråd med elev och vårdnadshavare.

Har du fler frågor kring behörigheter, kontakta studie- och yrkesvägledare på din grundskola. 

Skolornas ansökningskoder hittar du under den utbilding du är intresserad av. 

Madelene Bergman

Studie- och yrkesvägledare Uddetorp

Telefonnummer

Jessica Brobjer

Studie- och yrkesvägledare Svenljunga

Telefonnummer

Annette Tivenäs

Studie- och yrkesvägledare, Axevalla

Telefonnummer

Sara Annala

Studie- och yrkesvägledare, Sötåsen

Telefonnummer