Olycksfallsförsäkring

Eleverna är försäkrade dygnet runt av försäkringsbolaget Länsförsäkringar Älvsborg.

Skadeanmälning sker via telefon: 0521 - 27 30 00, eller via epost: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se
Ange försäkringsnummer 2416937

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning. Vid tandskada lämnas ersättning för av Länsförsäkringar Älvsborg på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan förhandsanmälan. 
Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte. 
Ersättning lämnas för nödvändiga resor för vård och behandling. Måste du enligt läkares föreskrift anlita särskilt transportmedel under tiden för läkarbehandlingen, för att utföra ditt skolarbete kan ersättning lämnas för merkostander för resor mellan ordinarie bostad och skola.