Sök till anpassad gymnasieskola

Innan ansökan rekommenderar vi att man gör ett studiebesök på skolan och kommer på en prova-på-dag. 

Hur ansöker man till en utbildning?

En ansökan till anpassad gymnasieskola ska skickas in till den sökandes hemkommun. Om ansökan gäller mer än en utbildning ska den sökande ange i vilken ordning man vill gå utbildningen. Hemkommunen förser Naturbruksförvaltningen med de val som berör oss (programmet för skog, mark och djur).

Vem har rätt att tas emot?

Den som tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola har rätt att tas emot om man börjar på utbildningen innan vårterminens slut det år då man fyller 20 år.

Vilka regler gäller för urval till nationella program?

Ett urval ska göras om antalet platser är färre än antalet sökande. Urval, antagning och övrig fördelning av platser ska göras sakligt och opartiskt.

Till skillnad från vad som gäller i gymnasieskolan söker elever inte på betyg till anpassad gymnasieskola. Om antalet platser på ett nationellt program som anordnas av en offentlig huvudman är färre än antalet sökande, ska företräde ges till de elever som har störst behov av utbildningen.

Länkar till hemkommunernas antagningskanslier