Växter och maskiner

växt

Vill du jobba praktiskt ute i det fria?

Du som väljer programfördjupningen Växter och maskiner får kunskap inom både växtodling, skog, maskiner och trädgård. Du får lära dig att köra maskiner som traktor, motorsåg och röjsåg och kan även välja kurser där du lär dig ta hand om kor, grisar och får. Den här programfördjupningen är därför rätt väl för dig som vill jobba på en gård, som skogsskötare eller med att ta hand om parker och trädgårdar.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen har du minst 23 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), då du får prova på att jobba hos en arbetsgivare tillsammans med yrkeskunniga personer. Du får hjälp av en APL-samordnare på skolan både med att ordna en bra APL-plats och med stöd under pågående APL.

Maria Fredriksson

Rektor biträdande

Telefonnummer

Växel

Naturbruksförvaltningen

Telefonnummer